REVIZE KOMÍNŮ

Provádí se dle vyhlášky č.34/2016 sb.

  • před uvedením spalinové cesty do provozu (kolaudace) nebo po každé stavební úpravě komína..
  • Při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv.
  • Před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv a jeho uvedením do provozu po komínovém požáru.
  • Při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Revize komínu je posouzení spalinové cesty při které se posuzuje stavební část, funkčnost, bezpečný provoz a odvod spalin do volného ovzduší.

Při stavbě, opravě nebo rekonstrukci spalinové cesty musí být dodrženo několik norem z nichž základními normami jsou ČSN 73 4201 (Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv) a ČSN EN 1443 (Komíny – všeobecné požadavky).

Podmínky: 

Zabezpečení přístupu do prostor bezprostředně souvisejících s komínem (místnosti kudy prochází, kde jsou umístěna komínová dvířka, přístup na střechu, na komín, přístup ke spotřebiči a kouřovodu.)

info@revizekominu.cz
Ohrazenice 108, 262 23 Jince
Březová 121, 267 51 Zdice
+420 774 642 211