CENÍK PRÁCE 2023

Kontrola spalinové cesty se provádí po celé její délce, tedy od spalinového hrdla spotřebiče paliv až k ústí komína. Kontroluje se zejména stavebně technický stav spalinové cesty, kouřovod, prostor kondenzátní jímky, či neúčinné výšky komína a komínový průduch včetně komínové konstrukce požární bezpečnost spalinové cesty, přístup ke komínu a k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním otvorům, ale i technický stav vývodu spalin.

O provedené kontrole je vydána písemná zpráva

Kontrola spalinové cesty dle dle vyhlášky č.34/2016 sb vč. vyčištění (1 průduch)

Při hromadných objednávkách, /min. 6 komínových průduchů/ neúčtujeme dopravné.

920,- Kč

Kontrola spalinové cesty – (společná kotelna) dle dle vyhlášky č.34/2016 sb vč. vyčištění (1 průduch)

1200,- Kč

Vyčištění komína (1 průduch)

500,- Kč

Vyčištění komína (2 průduchy stejný uživatel)

850,- Kč

Výběr sazí

100,- Kč

Revize spalinové cesty (při kolaudaci, výměně spotřebiče, vyhoření sazí)

2700,- Kč

Prohlídka spalinové cesty videoinspekční kamerou

2500,- Kč

Dopravné

10,- Kč/km

Výpočet spalinové cesty

Ověření vhodnosti stávající spalinové cesty pro uvažovaný spotřebič, optimalizace parametrů před výstavbou nového komína (cena při zaslání potřebných parametrů dle formuláře)

800,- Kč

info@revizekominu.cz
Ohrazenice 108, 262 23 Jince
Březová 121, 267 51 Zdice
+420 774 642 211