ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ

Čištění komínů je mechanické odstranění produktu spalování (pevné částice spalin), které se vlivem provozu spotřebiče uchytily na vnitřní straně spalinové cesty a případné odstranění kondenzátů z kondenzátní jímky. a to od spalinového hrdla spotřebiče, až po ústí komínu.

Podmínky:
Zabezpečení přístupu k spotřebiči – kouřovodu, vybíracím dvířkům, pro čištění k ústí komínu, nebo k vymetacímu otvoru v půdním prostoru.

Pro výběr sazí vhodná nádoba.

info@revizekominu.cz
Ohrazenice 108, 262 23 Jince
Březová 121, 267 51 Zdice
+420 774 642 211