KOVOVÉ KOMÍNY

Vícevrstvý kovový komínový systém se používá pro vytvoření nové spalinové cesty na odvod spalin od spotřebičů na plynná, kapalná a tuhá paliva.

Vícevrstvý neboli „třísložkový“ systém se sestává ze tří části tj. je opatřen vnitřní komínovou vložkou z Al nebo Ak plechu, izolovanou vláknitou izolací, která je chráněná pláštěm z hliníkového nebo nerezového plechu.

Vícevrstvá kovová konstrukce se používá pro komíny s přirozeným tahem, při jehož provozu je tlak v komínovém průduchu nižší, než vně komínového průduchu.

Třívrstvé komíny jsou určené převážně pro suchý provoz komína (označeno písmenem D), kdy teplota vnitřního povrchu komínové vložky je vyšší než rosný bod spalin za daného tlaku, ale lze je použít i pro vlhký provoz komína (označeno písmenem W), pro odvod spalin z plynných paliv. Ukotvení komínového tělesa a celé provedení spalinové cesty je možno vést po fasádě budovy nebo interiérem. Další z možností výstavby je tzv. volně stojící komín, která je podmíněna opatřením samonosné konstrukce.

Komínové vložky a jednovrstvého segmentové prvky komínového systému se využívají pro montáž kouřovodů, sloužící jako odtah spalin od spotřebičů paliv na plynná, kapalná a tuhá paliva.

Připojené spotřebiče

 • tradiční kotle LTO a plyn
 • zplynovací kotle na dřevo
 • nízkoteplotní kotle
 • kotle pro LAS

Vedený po fasádě budovy

Vícevrstvý kovový komín vedený a kotvený k fasádě budovy se používá při rekonstrukci stávajících kotelen, kde dosud používaný jednovrstvý zděný komín nelze rekonstruovat komínovou vložkou. Komíny vedené po fasádě budovy se používají také v nové výstavbě. Příklady použití jsou na obr.

Vedený vnitřním prostorem

Vícevrstvý kovový komín situovaný v budově se používá jako lehká komínová konstrukce při rekonstrukci stávajících kotelen nebo zřizování nových spotřebičů paliv v budovách, nebo v rámci nové, především průmyslové výstavby.

Výhody

 • bezpečná a jednoduchá montáž
 • okamžitá připravenost k provozu
 • korozivzdornost a vysoká životnost všech prvků
 • příznivě nízká hmotnost – není potřeba žádný základ
 • dokonale vyřešená tepelná dilatace
 • rychlý ohřev díky optimální akumulaci a tepelné izolaci
 • optimální proudění – symetrický průřez a hladký povrch
 • vynesení hmotnosti komínu na vnějším, tepelně nezatíženém plášti
 • možnost dodatečné přestavby (i po několikaletém provozu)
info@revizekominu.cz
Ohrazenice 108, 262 23 Jince
Březová 121, 267 51 Zdice
+420 774 642 211