VÝPOČET SPALINOVÉ CESTY

Aby spalinová cesta byla funkční a provozně spolehlivá, provádí se kontrolní výpočet.

Zjednodušeně řečeno komín musí mít potřebný tah (ten je závislý na rozdílu teplot a účinné výšce), musí mít dostatečnou dimenzi (průměr/průřez) aby vyprodukované spaliny pojmul a zároveň takovou dimenzi aby zabezpečil dostatečnou rychlost proudění (příliš velký průduch znamená malou rychlost a z toho vyplývající provozní potíže – optimum je min. 0,5 m/s max 5m/s) je škoda při realizaci nového komína neoptimalizovat průměr vložky, (nejčastěji používaný průměr DN 200 mm je pro řadu spotřebičů menších výkonů nevhodný.)

info@revizekominu.cz
Ohrazenice 108, 262 23 Jince
Březová 121, 267 51 Zdice
+420 774 642 211