KONTROLA SPALINOVÉ CESTY

Zahrnuje kompletní kontrolu spalinové cesty, kouřovodu od spalinového hrdla spotřebiče po sopouch a kontrolu komína od půdice komínového průduchu po jeho ústí.

Součástí kontroly spalinové cesty – komína jsou zejména tyto úkony:

  • posouzení bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv
  • posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti
  • posouzení, zda li je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům
  • posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechu a vývodů spalin obvodovým pláštěm objektu
  • posouzení stavebně technického stavu.

Podmínky:

Zabezpečení přístupu k spotřebiči – kouřovodu, vybíracím dvířkům, kontrolním otvorům, k ústí komínu, nebo k vymetacímu otvoru v půdním prostoru.

info@revizekominu.cz
Ohrazenice 108, 262 23 Jince
Březová 121, 267 51 Zdice
+420 774 642 211