KOMINICTVÍ

úvod

Komín je velice důležitou součástí stavby o čemž se bohužel většina uživatelů dozví až přestane plnit svou funkci. Jak pokračuje vývoj spotřebičů které jsou stále účinnější, tak stoupají nároky na komín a celou spalinovou cestu.

Spalinová cesta představuje systém, který zajišťuje bezpečný odvod spalin do volného ovzduší, a to od spalinového hrdla spotřebiče, až po ústí komínu.

Pravidelné čištění zamezuje snížení účinnosti spalinové cesty.

Poskytujeme komplexní služby v oboru kominictví od konzultací po revize , stavby a rekonstrukce komínů, čištění, autorizované měření spalin.

© Aj-vaj! 2007

logo