VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ

Vložkujeme pro spotřebiče na tuhá paliva (dřevo, uhlí) a pro spotřebiče na plynná paliva

Moderní spotřebiče na všechny druhy paliv kladou vysoké nároky na odtah spalin. Zejména nenasákavost, odolnost vůči vlhkosti a nízké teploty spalin hrají velkou roli při určování vhodného materiálu pro komínovou vložku.

Vložkujeme pro spotřebiče na tuhá paliva (dřevo, uhlí) a pro spotřebiče na plynná paliva.

Kdy je nutné vyvložkovat komín

  • komínový průduch neodpovídá platným předpisům
  • přechod na jiný druh paliva
  • špatný tah komína
  • kondenzát proniká do stěn komínového tělesa
  • v místnosti je cítit zápach spalin
  • původní vložka již neplní svůj účel

Provádíme vložkování komínů všemi typy vložek (nerez, plast, keramika), dle stavu komínového tělesa a požadavků připojovaného spotřebiče.

Jednovrstvé komíny ve stávající domovní i občanské zástavbě je možné rekonstruovat pro spotřebiče pro plynná, kapalná paliva a tuhá paliva, dodatečným vyvložkováním komínovou vložkou z materiálů, které splňují podmínky ČSN 73 4201:2002.

Před vložkováním komínů musí být provedena prohlídka komínového pláště, zejména v prostoru půdy a nad střechou, v případě většího poškození je nutné komínové těleso před vyvložkováním opravit. Součástí prohlídky komínu je kontrola, zda do komínového průduchu není zapojen jiný spotřebič (zejména u vyšší domovní zástavby), a komínovou sondou případně kamerou, kontrola velikosti a tvaru průduchu.

Vložka se spouští do stávajícího komínového tělesa, do kterého jsou pouze vybourány montážní otvory pro osazení tvarovek.

Velikost komínového průduchu lze zvětšit pomocí komínové frézy.

Práce děláme od vyfrézování komínů až po vyvložkování a dopojení spotřebiče. Vysekané otvory zazdíme a nahodíme.

info@revizekominu.cz
Ohrazenice 108, 262 23 Jince
Březová 121, 267 51 Zdice
+420 774 642 211